Stage plot

För arrangörer finns här en komplett kanallista och stage plot för att enkelt
få översikt över hur sättningen ser ut och hur vi riggar.

Vissa förändringar kan förekomma beroende på scenens utförande och storlek.
Scenen måste under alla omständigheter rymma fyra personer samt utrustning.
För ytterligare frågor och/eller fördjupningar, vänligen kontakta oss » ».

Komplett pdf-fil med kanallista och Stage plot > Gate5 stage plot & kanallista.